Opłaty

UWAGA! Nabór na konferencję zamknięty!

Prosimy nie dokonywać przelewów.

 

Opłatę konferencyjną można zapłacić wyłącznie przelewem bankowym.

 

nr konta prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.

20 1050 1214 1000 0024 1243 0585

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37, 40-074 Katowice

 

W tytule przelewu należy wpisać: KONFERENCJA AGRAFA + imię i nazwisko

 

Opłata konferencyjna

– normalna 100 PLN

– student  50 PLN

– student ASP Katowice 25 PLN

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

– udział we wszystkich wykładach

– lunch & kawę

 

Weryfikacja ulgi studenckiej nastąpi przy rejestracji w dniu konferencji.

Organizatorzy nie zwracają pieniędzy w przypadku nieobecności na konferencji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT proszone są o przesłanie mejla z danymi do faktury. Faktury VAT będą do odbioru w dniu konferencji.

W razie problemów technicznych lub reklamacji związanych z opłatą konferencyjną wszelkie pytania prosimy kierować na mejla: agrafa2015@asp.katowice.pl

UWAGA: nabór na warsztaty Service Design zamknięty!

 

Udział w warsztatach jest możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu miejsc przez organizatora. Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać na adres agrafa2015@asp.katowice.pl

Opłatę za udział w warsztatach można dokonać wyłącznie przelewem bankowym.

 

nr konta prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.

20 1050 1214 1000 0024 1243 0585

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37, 40-074 Katowice

 

W tytule przelewu należy wpisać

WARSZTATY AGRAFA + imię i nazwisko

lub WARSZATY + KONFERENCJA AGRAFA + imię i nazwisko

 

Opłaty za udział w warsztatach:

 

– Service Design 100 PLN

– Show me your type! 50 PLN

 

Pakiety (opłatę za pakiet można uiścić po otrzymaniu mejlem potwierdzenia udziału w warsztatach)

– konferencja + warsztaty Service Design 150 PLN

– konferencja + warsztaty Show me your type! | student 80 PLN

– konferencja + warsztaty Show me your type! | student ASP Katowice 50 PLN

 

Weryfikacja ulgi studenckiej nastąpi przy rejestracji w dniu warsztatów.

Organizatorzy nie zwracają pieniędzy w przypadku nieobecności na warsztatach i konferencji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT proszone są o przesłanie mejla z danymi do faktury. Faktury VAT będą do odbioru w dniu warsztatów.

W razie problemów technicznych lub reklamacji związanych z opłatą za udział w warsztatach wszelkie pytania prosimy kierować na mejla: agrafa2015@asp.katowice.pl

 

Program

20 / 03 / 2015

9:00


welcome coffee/rejestracja

10:00


otwarcie konferencji, prezentacja ASP Katowice

Anna Machwic-Adamkiewicz, ASP w Katowicach

10:10


Potrzeba

Ewa Gołębiowska, Zamek Cieszyn

10:20


Projektowanie miast dla wszystkich. Przez wszystkich!

Ingrid Van der Wacht, Eindhoven, Holandia

11:00


Medx DX: Design jako proces myślenia konstelacyjnego

Severin Wucher, Plural, Berlin & Hochschule Anhalt, Dessau, Niemcy

11:30


Projektowanie i wartości

Patrycja Rudnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

12:10


przerwa kawowa

12:40


Projektowanie nowych funkcjonalności Polony.
Zorientowane na obiekt czy użytkownika?

Mikołaj Baliszewski, Biblioteka Narodowa, Warszawa, Polska

13:10


Innowacyjność produktu dla pokolenia wyżu demograficznego

Manuel Wijffels, Denovo, Eindhoven, Holandia

14:00


lunch

15:00


Od pomysłu do wdrożenia – wykorzystanie podejścia UX do rozwiązania
problemu nadmiaru informacji. Wyszukiwarka w formie graficznej

Hilary Kenna, IADT School of Creative Arts, Dublin, Irlandia

15:45


Przyjemni Prowokatorzy i estetyka tarcia

Matthias Laschke, Folkwang Universität der Künste, Essen, Niemcy

16:30


dyskusja

Warsztaty

Rafał Kołodziej - GreenHat, Poznań, Polska

Świadczenie czy doŚwiadczenie?
Czyli jak budować przyjazne usługi publiczne?
/ Service Design

21.03.2015
więcej info nabór zamknięty
Verena Gerlach - Berlin, Niemcy

Show me your type!

21–22.03.2015
więcej info nabór zamknięty

Wystawy

Biennale Agrafa

 

Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej jest wszechstronną prezentacją najnowszych dokonań z dziedziny szeroko pojmowanego projektowania graficznego: animacja, identyfikacja wizualna, informacja wizualna, grafika edytorska, publikacja cyfrowa, krój pisma, wynikających z procesu dydaktycznego lub będących efektem samodzielnej pracy studenta/absolwenta. Przegląd ma na celu konfrontację programów nauczania poszczególnych uczelni artystycznych i projektowych, przedstawienie różnorodnych postaw twórczych oraz wyłonienie najbardziej oryginalnych, nowatorskich i inspirujących rozwiązań. Ocenie jury zostały poddane prace studenckie i dyplomowe powstałe w latach 2012–2015.

Jury w składzie: Filip Blažek (CZ), Małgorzata Frąckiewicz (PL), Verena Gerlach (DE), Michał Kopaniszyn (PL), Robert Oleś (PL) podczas obrad, które odbyły się 13.02.2015 roku spośród 267 prac nadesłanych przez 158 autorów zakwalifikowało do wystawy 84 prace 77 autorów, wyłoniło 15 finalistów oraz przyznało 3 regulaminowe nagrody. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wernisażu 20 marca 2015, o godz. 19:00 w Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki. Wystawie będzie towarzyszył katalog.

 

Rondo Sztuki (Galeria Rondo Sztuki, poziom 0)

wernisaż i ogłoszenie wyników 20.03.2015 godz. 19:00

wystawa potrwa do 15.04.2015

 

Wystawa TDC
2014 Annual Awards – Type Directors Club

 

Kolekcja prac nagrodzonych w wyniku 60. ogólnoświatowego konkursu na najlepsze prace typograficzne roku. Type Directors Club jest międzynarodowym stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie wybitnych projektów typograficznych zarówno przeznaczonych do druku, jak i publikacji ekranowej. Nowojorski klub został założony w roku 1946 przez wiodących reprezentantów zawodu – dyrektorów artystycznych wydawnictw. Wśród jego najstarszych członków znajdziemy takie nazwiska jak: Aaron Burns, Will Burtin, Freeman Craw, Louis Dorfsman, Gene Federico, Edward M. Gottschall, Herb Lubalin, Edward Rondthaler, Bradbury Thompson i Hermann Zapf. Bazując na tak solidnym fundamencie dzisiejszy TDC stoi na straży zachowania najwyższej jakości typografii. Propaguje najlepsze projekty krojów pism i nagradza wybitne przykłady projektów graficznych, opartych na typografii.
Corocznie TDC ogłasza dwa konkursy: jeden na najlepsze zastosowania krojów pism w projektowaniu graficznym i drugi, na najlepiej zaprojektowane kroje pism. Zwycięskie prace reprodukowane są w Roczniku tdc („Typography”), wydawanym przez HarperCollins Publishers, oraz prezentowane w cyklu wystaw na całym świecie.
Prezentowana w Rondzie Sztuki wystawa jest darem TDC dla Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

 

Rondo Sztuki (Galeria +, poziom +1)

wystawa potrwa do 15.04.2015

O konferencji

„Świat jest przyparty do muru, więc jako zaangażowani społecznie i moralnie dizajnerzy musimy się ukierunkować na jego potrzeby (…).”

Victor Papanek. Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna.

 

Czy jako projektanci nadal mamy poczucie misji i powinności?

Czy dizajn ma być receptą na rozwiązanie problemów społecznych, zagrożeń cywilizacyjnych i wpływać na poprawę jakości życia?

Czy na pewno dizajnerzy podejmują wyzwania?

Czy dizajn ma realne możliwości działań profilaktycznych i naprawczych?
Podczas konferencji, wraz z naszymi gośćmi, będziemy eksplorować niewymierne aspekty projektowania. Spróbujemy pokazać przykłady działań przynoszących korzyści społeczne.

To spotkanie ma przybliżyć nowe obszary przydatności myślenia projektowego i wynikające z niego zyski, nie zawsze policzalne.
Być może pomoże nam w konfrontacji z czasem, możliwościami oraz tym, co prowokuje nas do działania.
Chcemy pokazać przemiany, u podstaw których leży niezmiennie projektowanie ze względu na potrzeby i dla potrzeb.

Mamy nadzieję, że będzie to inspirujące doświadczenie.

 

organizator: 

Wydział Projektowy ASP Katowice

 

kuratorki konferencji:

Justyna Kucharczyk

Ania Pohl

 

kuratorka biennale:

Agnieszka Małecka

 

sekretarz biennale:

Zofia Oslislo

 

administracja:

Dominika Zapał

 

projekt graficzny:

Martyna Bargiel

 

programowanie:

Piotr Bajer

 

tłumaczenie i korekta:

Izabela Blacha

 

koordynatorka wolontariuszy:

Paulina Urbańska

 

zwiedzanie:

Irma Kozina

Kontakt / dojazd

Kontakt:

Dominika Zapał
tel. 32 608 67 39 do 40 wew. 26

agrafa2015@asp.katowice.pl

 

 

 

Dojazd:

 

Konferencja i wernisaż biennale | 20.03.2015
Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Rondo im. gen. J. Ziętka 1, Katowice

 

Warsztaty service design | 21.03.2015
ASP Katowice, ul. Koszarowa 19, sala 211

 

Warsztaty show me your type! | 21–22.03.2015
ASP Katowice, ul. Koszarowa 19, sala 308

 

dodatkowe informacje:
KONFERENCJA
Dworzec PKS, Polski Bus – Rondo Sztuki
– pieszo: 6 minut
Dworzec PKP (wyjście: ul. 3 maja) – Rondo Sztuki
– tramwajami T0 lub T13 – 2 przystanki
– pieszo: 10 minut

 

PARKING:
Sugerujemy korzystanie z parkingu przy budynku NOSPR.

 

UWAGA:
Prosimy nie parkować na czerwonym pasie wokół Ronda Sztuki.

 

WARSZTATY:
Dworzec PKP (wyjście: Plac Andrzeja) – ASP Katowice (Koszarowa 19)
– pieszo: 15 min

 

 

pobierz PDF

Odwiedź nas w mediach
społecznościowych!

 

Partnerzy Patronat honorowy Patronat medialny

 


Anna Machwic-Adamkiewicz

ASP Katowice | Katowice, PL
10:00
otwarcie konferencji
prezentacja ASP Katowice

Urodziła się w 1976 roku w Katowicach. W roku 2002 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, na kierunku grafika, specjalność projektowanie graficzne.

Od 2003 roku zatrudniona w macierzystej uczelni w Pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego prof. Tomasza Jury. Od roku 2013 kierownik Pracowni Ilustracji. W latach 2008–2012 roku pełniła funkcję Kierownika Studiów Niestacjonarnych Wydziału Projektowego. W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Od 2012 roku dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wielokrotnie pełniła funkcje kuratora i organizatora różnych wydarzeń kulturalnych związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, w tym również AGRAFY i towarzyszącej jej konferencji. Od 2008 roku jest kuratorem międzynarodowego konkursu Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci oraz towarzyszącej mu konferencji Książka dla dzieci – jak to się robi?.

Publikowała artykuły m.in. w 2plus3d, Biuletynie Sztuki Projektowania, TUBIE.

Występowała na międzynarodowych konferencjach, m.in. Europejska Sztuka Ilustracji w Warszawie (2009), Think(in) Visual Communication w Warszawie (2014) czy Illustration Research w Krakowie (2012). A także wielokrotnie prowadziła w kraju i zagranicą warsztaty i wykłady  dotyczące ilustracji m.in. w North Wale School of Art and Design w Wrexham (Wielka Brytania) czy w Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia).

Brała udział w przeglądach i pokonkursowych wystawach plakatu w kraju i zagranicą m.in. w:

Ogaki (Japonia 2002 i 2004), Colorado (USA 2003), Trnavie (Słowacja 2003 i 2006), Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 2004), Międzynarodowym Biennale Plakatu (Wilanów 2004, 2006, 2008), a także w wielu konkursach na rysunek satyryczny, dwukrotnie zdobyła nagrodę podczas I I i II Forum Młodych. Polaków Portret Przaśny organizowanego przez Muzeum Karykatury w Warszawie.

 

www.asp.katowice.pl

Mikołaj Baliszewski

Biblioteka Narodowa | Warszawa, PL
12:40
Projektowanie nowych funkcjonalności Polony.
Zorientowane na obiekt czy użytkownika?

ur. 1982, z wykształcenia archeolog klasyczny, od 2012 roku wicedyrektor Biblioteki Narodowej ds. rozwoju. Jest odpowiedzialny za digitalizację i modernizację - m.in. modeli katalogowania i udostępniania zbiorów w dobie sieci semantycznej. W październiku 2014 roku uruchomił Serwis e-ISBN – unikalne narzędzie webowe dla wydawców do zarządzania numerami ISBN i powiązanymi z nimi metadanymi książek. Bezpośrednio nadzoruje Polonę, obecnie jedną z najnowocześniejszych i najdynamiczniej rozwijających się bibliotek cyfrowych na świecie.

 

www.bn.org.pl

www.polona.pl

 

Projektowanie nowych funkcjonalności Polony. Zorientowane na obiekt czy użytkownika?

POLONA to innowacyjna biblioteka cyfrowa – portal, który udostępnia w sieci zdigitalizowane zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem umożliwiającym pełne otwarcie przed czytelnikami jej skarbca i magazynów. Nowy interfejs Polony został przyjęty entuzjastycznie. „Cyfrowa Biblioteka Narodowa na miarę projektów Google’a.”, „Polona jest w pełni dla użytkownika i nie zabrania korzystania ze zbiorów” to tylko wybrane frazy wynotowane z relacji prasowych.

 

Tematem wystąpienia będą kulisy prowadzenia projektu od  2011 roku, kiedy rozpoczęto projektowanie Polony od zera. Był to proces angażujący różnych specjalistów: projektantów, UX-designerów, bibliotekarzy i programistów. W jaki sposób udało się odejść od modelu witryny zorientowanej na instytucję (bazę danych) i przenieść środek ciężkości na potrzeby użytkownika? Skąd czerpano inspiracje? Jak strategia digitalizacyjna narodowej instytucji kultury przekłada się na projektowanie konkretnych funkcji interfejsu i jego user experience? Na ile uwzględniono charakterystykę formalną udostępnianych zbiorów?

 

Od otwarcia Polony w czerwcu 2013 roku trwają prace nad kolejną wersją portalu oraz jej stroną mobilną. Udoskonalony interfejs uwzględniać będzie uwagi użytkowników oraz wprowadzi zupełnie nowe funkcjonalności. Nowy release Polony będzie miał swoją odsłonę w połowie maja, ale uczestnicy konferencji będą mogli „podejrzeć” aktualny stan prac programistycznych na kilka tygodni przed premierą.

 

 

Ewa Gołębiowska

Zamek Cieszyn | Cieszyn, PL
10:10
Potrzeba

Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dobry design wśród firm oraz w sektorze publicznym. Zamek wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w wielu dziedzinach życia, nie tylko biznesie, sam będąc unikalnym przykładem połączenia historii i nowoczesności.

Ewa Gołębiowska aktywnie uczestniczy w wielu europejskich sieciach współpracy, jak SEE Platform, DME Award czy EIDD Design for All. Tej ostatniej organizacji, działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich, przewodniczy od 2013 roku.

Koordynuje i aktywnie uczestniczy w szeregu unijnych projektów związanych z wdrażaniem wzornictwa i nowych technologii, jak „Design Silesia” (2010 – 2013) czy „Śląski Klaster Designu” (2011 – do teraz).

Aktywna promotorka designu, autorka wielu artykułów i wykładów, prowadzi również warsztaty i własnego bloga.

Nominowana przez radiową „Trójkę” do tytułu Kulturystka Roku, zdobywczyni Perły Polskiej Gospodarki, jest też Honorową Konsul Wolnej Republiki Żiżkow.

 

www.zamekcieszyn.pl

Hilary Kenna

IADT School of Creative Arts | Dublin, IE
15:00
Od pomysłu do wdrożenia – wykorzystanie podejścia UX do rozwiązania problemu nadmiaru informacji. Wyszukiwarka w formie graficznej

Dr Hilary Kenna jest projektantką, przedsiębiorcą, pracownikiem naukowym i wykładowcą akademickim z dwudziestoletnim stażem.

Wykłada Projektowanie i Media Cyfrowe w Institute of Art, Design and Technology Dun Laoghaire (IADT) w Dublinie (Irlandia), gdzie była wcześniej dyrektorem programowym studiów licencjackich na kierunku Komunikacja Wizualna. Dla IADT pozyskała ponad 1 mln € funduszy na komercjalizację wyników badań naukowych jako kierownik dwóch projektów badawczych dotyczących wizualizacji danych i interfejsu użytkownika. Jeden z tych projektów przekształcił się w uniwersytecki start-up o nazwie Vizolve, którego Hilary jest CEO / współzałożycielem. W lipcu 2014 r. Vizolve, oparta na dizajnie firma technologiczna wydała wersję beta swojego produktu SeeSearch – wizualnej platformy wyszukiwania i odkrywania.

Hilary jest publikującą na całym świecie i wielokrotnie nagradzaną projektantką wyspecjalizowaną w projektowaniu interfejsu użytkownika, user experience (UX) i wizualizacji danych. Jej wcześniejsze projekty obejmują wydawnictwo DVD-ROM „Czytanie w myślach – interaktywny przewodnik po emocjach”, autorstwa Uniwersytetu Cambridge i opublikowane przez firmę RGB, które otrzymało nominację do nagrody BAFTA w 2002 r. Zaprojektowała interfejs dla Making Modernity: Media Explorer, instalacji na ekran dotykowy prezentującej układ okresowy pierwiastków dla Chemistry Heritage Foundation Museum w Filadelfii (lipiec 2008). W 2011 r. zaprojektowała wielokrotnie nagradzaną aplikację na iPada The Waste Land, dla wydawców Faber & Faber i Touch Press UK.

Wcześniej pracowała w wielonarodowej firmie Vivendi Universal Games jako starszy producent gier i konsumenckich programów edukacyjnych. W 2012 r. uzyskała stopień doktora w zakresie zasad projektowania typografii komputerowej w London College of Communication (LCC), który jest częścią University of Arts London. Od stycznia 2014 r. Hilary działała jako główny konsultant ds. designu i UX w firmie Independent News and Media, gdzie niedawno przeprowadziła redesign największego w Irlandii dziennika internetowego www.independent.ie, w tym aplikacji mobilnych i innych produktów.

 

www.linkedin.com/in/hilarykenna
www.myseesearch.com

Matthias Laschke

Folkwang Universität der Künste | Essen, DE
15:45
Przyjemni Prowokatorzy i estetyka tarcia

Matthias Laschke jest pracownikiem naukowym w zespole badawczym prof. Marca Hassenzahla na Uniwersytecie Sztuk Folkwang. Specjalizuje się w projektowaniu i estetyce obiektów przekształcających („Przyjemnych Prowokatorów”) i technologiach perswazyjnych dotyczących różnorodnych tematów, takich jak ekologia, prokrastynacja, siła woli, przynależność czy ostrożność na drodze.

Matthias jest opiekunem kursów, prac i projektów badawczych (na poziomie licencjackim i magisterskim). Ponadto kieruje projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych.

Prowadził projekty związane z tematami takimi jak mobilność (BMW Research and Technology), podróże (Deutsche Bahn), opieka zdrowotna (Siemens), zrównoważona konsumpcja i zmiana nawyków (Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy; Uniwersytet Nauk Stosowanych HRW). Jego prace były publikowane na wielu niemieckich i międzynarodowych blogach, w książkach i

czasopismach.

 

www.matthiaslaschke.com
www.marc-hassenzahl.de
www.folkwangid.com

 

 

Przyjemni Prowokatorzy i estetyka tarcia

Istnieje wiele sposobów parzenia kawy. Niektóre z nich są proste i wymagają tylko wciśnięcia przycisku; inne są bardziej angażujące i wymagają mielenia, zaparzania przelewowego lub pociągania za rączkę. Oczywiście, różni ludzie preferują różne sposoby i żaden z nich nie jest z natury „właściwy” lub „niewłaściwy”. Niemniej jednak sposób, w jaki robimy różne rzeczy, z pewnością ma wpływ na nasze doświadczenie. W związku z tym, każda czynność przynosi doświadczalne korzyści i koszty. Samodzielne parzenie kawy daje poczucie kompetencji i stymuluje. Korzystanie z automatu jest mniej nacechowane znaczeniowo.
Chociaż parzenie kawy może być bogate w doświadczenia, jest również czasochłonne i wymagające. Nie wszystko, co znaczące i korzystne dla nas, jest jednocześnie wygodne i jednoznacznie przyjemne. Ta kwestia jest w centrum eudajmonistycznego podejścia do projektowania dla doświadczenia i dobrego samopoczucia. Przykładowo, zwiększanie aktywności fizycznej jest procesem „zaśmieconym”  wymagającymi działaniami. Dojeżdżanie do pracy rowerem jest godne polecenia. Niestety, korzystanie z ciepłego i przytulnego samochodu jest o wiele wygodniejsze. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że niektórzy nawet nie uświadamiają sobie wszystkich dostępnych możliwości. Produkty mogą im w tym pomóc. Mogą one ucieleśniać korzystne zachowania i kształtować nawyki poprzez interaktywność. Wystąpienie prezentuje naszych Przyjemnych Prowokatorów. Na podstawie „estetyki tarcia”, szczególnej estetyki dla projektowania zmian, prowokatorzy konfrontują użytkowników z behawioralnymi alternatywami. Jednakże, w celu przeciwdziałania reaktancji, prowokatorzy są również wyrozumiali, pełni humoru, a nawet ironiczni. Wreszcie Przyjemni Prowokatorzy są towarzyszami na długiej, czasami nieprzyjemnej i wyboistej drodze zmiany przyzwyczajeń.

 

Patrycja Rudnicka

Uniwersytet Śląski | Katowice, PL
11:30
Projektowanie i wartości

Dr Patrycja Rudnicka, adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Psycholog Internetu oraz psycholog pracy i organizacji, łączy te obszary badając uwarunkowania i korzystanie z technologii informacyjnych w organizacji oraz doświadczenie użytkownika (user experience, UX). Zajmuje się także psychologicznymi aspektami aktywności w Internecie, przede wszystkim w obszarze zaangażowania w media społecznościowe i e­learningu.

Oswaja studentów psychologii w nowymi technologiami, zachęca do poszukiwania możliwości interakcji psychologii z innymi dziedzinami oraz wdrażania się w myślenie i działanie projektowe w nurcie Human­Centered Design. Od 2008 roku wykładowca międzynarodowej szkoły letniej LLP/Erasmus Intensive Programme Psychology of Entreprenurship w Madrycie, Pradze i Rotterdamie. Współpracuje z przedstawicielami różnych dziedzin ­ inżynierami, informatykami, lekarzami i projektantami wierząc, że psychologia może pomóc im jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę.

 

www.linkedin.com/in/patrycjarudnicka
www.us.edu.pl

 

Projektowanie i wartości

W ostatnich latach pojęcie wartości coraz częściej pojawia się w odniesieniu do produktów, usług oraz procesu ich projektowania. Do wartości odwołują się opisy projektów, slogany reklamowe, teksty krytyczne. Ze względu na ich ciągłą obecność w dyskursie społecznym, wartości wydają nam się czymś intuicyjnie oczywistym i łatwym do zrozumienia, najczęściej jednak trwa to tylko do momentu, w którym zaczynamy się nad nimi głębiej zastanawiać. Czym więc są wartości i w jaki sposób wiążą się z projektowaniem?

Przede wszystkim, wartości to wielowymiarowy i wieloznaczny konstrukt, odmiennie rozumiany przez przedstawicieli filozofii, psychologii, socjologii, a także ekonomii i zarządzania. Ponadto, w procesie projektowania mamy zwykle do czynienia z co najmniej dwoma, a najczęściej większą ilością systemów i hierarchii wartości, które nie zawsze są w pełni uświadamiane czy też kompatybilne. Oznacza to, że częścią procesu projektowania jest poszukiwanie wiedzy o wartościach, a następnie kompromisu lub nowej jakości pomiędzy wartościami projektanta i innych osób zaangażowanych w projekt, aby finalnie pewne wartości „zamknąć” w produkcie.

W ramach tego wykładu będę chciała przybliżyć rozumienie wartości w ujęciu psychologii, która zajmuje się definiowaniem wartości indywidualnych i społecznych, ich badaniem oraz wyjaśnianiem, w jaki sposób wpływają one na nasze zachowanie i działanie. Następnie pokażę, w jaki sposób można poznać i zrozumieć wartości stron w projekcie, przywołując konkretne metody i narzędzia. Korzystając z przykładów przedstawię możliwe konsekwencje projektowania pomimo nierozwiązanych konfliktów wartości czy też błędnego interpretowania wartości każdej ze stron, a także pokażę pozytywne przykłady uwzględniania wartości w procesie projektowania i pozytywnych zmian tym wywołanych. Na zakończenie zastanowimy się, w jaki sposób mówić i pisać o wartościach, aby pomóc wszystkim uczestnikom procesu zrozumieć ich kluczową rolę w tworzeniu lepszych produktów i usług.

Ingrid van der Wacht

Capital D | Eindhoven, NL
10:20
Projektowanie miast dla wszystkich. Przez wszystkich!

Ingrid van der Wacht działa jako niezależna menedżerka projektów i concept developer. Przedmiotem jej pracy jest inicjowanie projektów dla rozwoju przemysłów kreatywnych, zmierzających do zmian społecznych i gospodarczych. Od 2005 roku szczególnie skupia się na projektach, które angażują przemysł, instytuty badawcze, decydentów i projektantów na poziomie regionalnym i krajowym, takich jak Food4Future, Design4TheFittest, Old=In. W skali europejskiej koordynowała projekt Design Management Europe (DME) w ramach 6 PR.

Obecnie pracuje nad INTERREG IVB-PROUD (People Researchers and Organisations Using Design for co-creation and innovation). Ogólnym celem PROUD jest zastosowanie designu jako siły napędowej innowacji społecznej, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie partnerstw międzysektorowych, uwzględniających władze publiczne, przemysł, biznes i projektantów, pracujących nowymi metodami skoncentrowanymi na projektowaniu we współpracy z użytkownikami docelowymi, w celu tworzenia konkurencyjnych produktów, usług i przestrzeni.

Ingrid wierzy, że twórcza moc dizajnu – dobrze rozumiana i wykorzystywana – może pomóc rozwiązać problemy, przed którymi staje świat współczesny. Promuje tę myśl, występując często na krajowych i międzynarodowych konferencjach, gdzie mówi o rozwoju i jego skutkach w Brainport (region Eindhoven). Jako pośredniczka w kontaktach wspomaga organizację konferencji, warsztatów i wydarzeń.

Uzyskała stopień magistra na Uniwersytecie w Tilburgu.

 

www.capitald.nl
www.proudeurope.eu

 

Projektowanie miasta dla wszystkich, przez wszystkich!

Energia i moc, które wydobyły się z niewielkiej miejscowości Eindhoven ponad 100 lat temu, sprawiły, że rozrosła się ona we wszechstronne i dynamiczne miasto, jakim jest dzisiaj. Okazało się być w stanie przezwyciężyć upadek gospodarczy, stworzyć odpowiednie warunki i odkryć nowe możliwości. A to zawsze w połączeniu z całym światem: rozprzestrzeniając innowację szeroko poza granice kraju.

Co takiego napędza ​​Eindhoven? Po pierwsze i najważniejsze: ludzie!

Ekspansja została rozpoczęta przez braci Philips: przedsiębiorcę i geniusza technicznego. Ich firma przyniosła bogactwo i dobrobyt miastu. Firma wrażliwa społecznie zapewniała dobrą opiekę swoim pracownikom i ich rodzinom, budując szkoły, centra rozrywki, kluby sportowe i domy mieszkalne. Sytuacja zmieniła się z upływem XX wieku, wraz z postępem globalizacji. Eindhoven rozpoczęło wymyślanie się na nowo jako regionu – we współpracy z lokalnymi władzami, przemysłem i sektorem wiedzy. Zostało to nazwane potrójną helisą. Stworzyli nową tożsamość dla regionu Eindhoven, Brainport – regionu o wyraźnym DNA: dizajnu i technologii.

Tymczasem partnerstwo przekształciło się w poczwórną helisę. Czwartym partnerem współpracy jest obywatel: od seniora po dziecko, od pensjonariusza zakładu opiekuńczego po wolontariusza, od operatora maszyny po wykładowcę akademickiego, od projektanta po przedsiębiorcę.

Jak Eindhoven angażuje obywateli w zmienianie miasta, projektowanie go jako dobrego miejsca dla wszystkich? Projekt europejski PROUD wniósł nowe spojrzenie do rady miasta, jako jednego z partnerów, na to, w jaki sposób współtworzyć politykę i zaangażować obywateli w tworzenie miasta. Eindhoven podjęło wiele wspólnych projektów z liderem Design Cooperation Brainport oraz, naturalnie, społecznością projektantów – ułatwiając projekty ze zwykłymi ludźmi w szkołach, przedsiębiorstwach, zakładach opiekuńczych, gospodarstwach rolnych, przemyśle i innych.

Chodzi o partnerskie relacje i sprzyjanie oddolnym inicjatywom w celu tworzenia nowych możliwości i innowacji istotnych dla ludzi. Podzielmy się tym z Katowicami!

 

Manuel Wijffels

Denovo | Eindhoven, NL
13:10
Innowacyjność produktu dla pokolenia wyżu demograficznego

Manuel Wijffels (ur. 1977) jest projektantem i współwłaścicielem Denovo Design, studia projektowego z siedzibą w Eindhoven (Holandia). W 2001 r. ukończył studia na Design Academy Eindhoven. Fascynuje go przestrzeń publiczna, a jako swoją grupę docelową wybrał pokolenie wyżu demograficznego. Jego celem jest rozwijanie zrównoważonych koncepcji i dobrze przemyślanych produktów, które sprawiają, że ludzie czują się dumni, pomimo trudności z poruszaniem się.

Poza zwracającym uwagę chodzikiem plażowym, najbardziej znanym produktem Denovo jest ławka dla seniorów Vivanti, która początkowo miała zasięg lokalny, a obecnie można ją spotkać w wielu parkach i na chodnikach w całej Europie.

W ścisłej współpracy z projektantami ze Strasburga stworzył projekt Tango. Ta rewolucyjna laska sama utrzymuje pozycję pionową. Jednym z jego najnowszych projektów, powstałych we współpracy, jest ścieżka zdrowia KWIEK, która wykorzystuje meble uliczne dostępne w okolicy. KWIEK stymuluje prowadzenie zdrowego trybu życia i interakcje społeczne.

Wijffels jest współzałożycielem Otherthings Design Festival, wspólnie z którym w 2011 roku opracowali koncepcję Zona Ventosa podczas Dutch Design Week.

 

www.denovo.nl

 

Innowacyjność produktu dla pokolenia wyżu demograficznego

Design skupiony na człowieku i podejście do kwestii społecznych takich jak starzenie się.

 

Społeczeństwo starzeje się – w 2040 r. około 25% ludności Europy będzie miało ponad 65 lat.

Zainteresowanie firmy Denovo starzejącą się populacją rozpoczęło się 10 lat temu, gdy przyrządy wspomagające chodzenie dla seniorów były głównie rozwiązaniami technicznymi, a nie dobrze zaprojektowanymi przedłużeniami ciała. Absolwenci często odczuwają pokusę, aby zaprojektować kolejny fantazyjny stół lub krzesło, ale my znaleźliśmy niszę w projektowaniu intuicyjnych narzędzi, które pomagają seniorom cieszyć się życiem, być niezależnym, a nawet czuć się dumnym.

Mamy bardzo praktyczne podejście, projektujemy w ścisłej współpracy z grupą docelową i zawsze staramy się uważnie obserwować i słuchać, zwłaszcza podczas testowania pierwszych prototypów. Opinie specjalistów również pomagają nam uzyskać konkretne wyniki. Na przykład podczas pracy nad KWIEK (ścieżka zdrowia), miejscowa fizjoterapeutka dostarczyła istotnych uwag, wynikających z jej wiedzy na temat ćwiczeń dla seniorów i ich (niepełno)sprawności.

Obecnie projektanci stają się w coraz większym stopniu „pracownikami socjalnymi”, którzy łączą ludzi, społeczności, instytucje i korporacje. Zachęcający wygląd i dobrze przemyślana koncepcja pomagają w komunikacji, intensyfikacji interakcji społecznych i inicjowaniu zmian. Przybliżymy ten proces na kilku przykładach, takich jak ławka dla seniorów Vivanti.

 

Severin Wucher

Hochschule Anhalt | Dessau, DE
11:00
Medx DX: Design jako proces myślenia konstelacyjnego

Severin Wucher (ur. 1976) jest projektantem mieszkającym w Berlinie. Pracuje jako wykładowca Projektowania Komunikacji na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Anhalt (Wydział Designu w Dessau). Jako współzałożyciel Plural, stowarzyszenia innowacyjnych ekspertów w dziedzinie komunikacji, zajmuje się brandingiem, projektowaniem informacji, komunikacji korporacyjnej oraz badaniami w zakresie designu.

Wcześniej pracował jak dyrektor artystyczny Integral Ruedi Baur Berlin, wykładał również Projektowanie Informacji jako profesor wizytujący Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Berlinie (Universität der Künste Berlin, UdK) i na Uniwersytecie Sztuki i Projektowania Burg Giebichenstein w Halle / Saale.

Severin gra na fortepianie i organach piszczałkowych, kocha dobre jedzenie, kawiarnie, literaturę, muzykę i podróże. Ilekroć wraca do Berlina i widzi ciepły i jasny kolor „Blutorange” (RAL 2002) linii metra U2, umacnia się w przekonaniu, że praca projektanta jest prawie najlepszą rzeczą, jaką można robić w życiu.

 

www.pluralnet.de
www.severino.de
www.design.hs-anhalt.de

 

Medx DX: Design jako proces myślenia konstelacyjnego

Medx DX jest narzędziem diagnostycznym, które może w znacznym stopniu zmienić pracę lekarzy: wyświetla kompleksowy i dynamiczny schemat, wizualizując relacje konstelacji objawów pacjenta oraz hipotez roboczych lekarza. Podsuwając dalsze możliwe objawy i diagnozy w czasie rzeczywistym, Medx sprzyja konstruktywnemu i krytycznemu dialogowi pomiędzy narzędziem a użytkownikiem. Program ma również zapobiegać pochopnym diagnozom (?), a także umożliwić wykrywanie rzadkich chorób we wczesnym stadium. Baza danych narzędzia składa się z tekstowych opisów obrazów choroby, które są edytowane przez ekspertów medycznych.
Koncepcja użyteczności Medx DX łączy graficzne przedstawienie relacji przyczynowych (wnioskowania) oraz iteracyjne zapytania o objawy (lista wyboru). Interfejs użytkownika składa się głównie z czytelnego diagramu, który jest stale rekonfigurowany podczas procesu diagnostycznego. Workflow opiera się na pomyśle „przeciągania” objawów wymienionych na marginesach do centralnego obszaru roboczego i dopasowania ich tam, aby sformułować diagnozę.

Medx DX Client, zdobywca Usability Award 2014
Klient: Medx GmbH, Monachium
Projekt: Severin Wucher, Kilian Krug

Rafał Kołodziej,
GreenHat, Poznań, Polska

Świadczenie czy doŚwiadczenie?
Czyli jak budować przyjazne usługi publiczne?
/ Service Design

Warsztaty dla profesjonalistów
21.03.2015

Warsztaty z zakresu projektowania usług

 

Jak w praktyce przejść na stronę klienta i spojrzeć na usługę jego oczami? Rafał Kołodziej z firmy GreenHat przeprowadzi uczestników warsztatu przez proces projektowania usług, na przykładzie instytucji publicznej.

 

Program warsztatów

 

10:00–14.00  I część warsztatów
14:00–15.00   lunch
15:00–18.00  II część warsztatów

 

Miejsce

 

ASP Katowice, ul. Koszarowa 19, sala 211

 

Uwaga: nabór na warsztaty zamknięty!

Ilość uczestników: 15 osób

Warsztaty dostarczą narzędzi i przybliżą metody service designu.

Koszt: 100 PLN

 

Opis warsztatów

 

Vargo i Lusch twierdzą, że „produkt jest jedynie specyficzną formą dostarczenia usługi”, która to jest zawsze rozłożona w czasie i wymaga interakcji pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Świadomość tego każe myśleć o usłudze nie jak o jednorazowym akcie zakupu, ale o szeregu kontaktów / interakcji pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, które tworzą wartość w czasie – wtedy, gdy z nich korzystamy (wartość użytkowa). Niezależnie od tego czy weźmiemy pod lupę usługi publiczne (np. małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego), usługi transportowe (np. przejazd pociągiem), usługi edukacyjne (np. studia wyższe), usługi medyczne (np. konsultacja z lekarzem), zawsze istnieje szereg punktów interakcji, budujących ścieżkę doświadczeń klienta. Dopiero suma tych doświadczeń daje podstawę do oceny ich wartości.

Należy też pamiętać, że wartość usługi powstaje w momencie korzystania przez beneficjenta i może być oceniona tylko przez niego i to on jest zawsze współtwórcą wartości.

 

 

 

nabór zamknięty
Verena Gerlach,
Berlin, Niemcy

Show me your type!

Warsztaty dla studentów
21–22.03.2015

Warsztaty projektowania krojów pisma dla średniozaawansowanych młodych projektantów, którzy już pracują nad swoim krojem pisma (tekstowym lub akcydensowym).

 

Pod okiem Vereny Gerlach studenci będą pracować nad rozpoczętymi wcześniej projektami krojów pism, aby doprowadzić je do finału.

 

Plan warsztatów

Korekty dotyczące projektu kroju pisma, kształtu znaków oraz odstępów międzyliterowych.

Prezentacja możliwości programu Glyphs.

Nauka podejmowania decyzji – jak wiele pomysłów można zawrzeć w jednym kroju pisma.

Praca nad odmianami oraz wariantami, aby zbudować większą rodzinę krojów pism.

 

Jak wziąć udział w warsztatach?

prześlij swoje portfolio z projektem kroju pisma (pdf) na adres: agrafa2015@asp.katowice.pl do 6.03.2015

 

Co zabrać na warsztaty?

Plik z roboczą wersją kroju pisma, wydruki testowe, stare szkice i/lub wcześniejsze wersje + komputer z zainstalowanym programem do edycji fontów, jeśli to możliwe – Glyphs.

 

nabór zamknięty